top of page

הומניטרי תמורת הומניטרי!

צפו בסרטון של ראש המטה להשבת הדר, אל״ם במיל׳ ארז וינר, הקורא לממשלה להציג תוכנית סיוע לתושבי עזה בתמיכת הקהיליה הבינלאומית. יישום התוכנית תלוי בהשבת חיילי צה״ל אורון שאול והדר גולדין והאזרחים הישראליים.

מהו ״מסדר הדר״?

מדובר במערך פעילים שיבוסס על צבא של ישראליות וישראלים מתנדבים, ומטרתו ליזום, לנהל ולקיים מגוון פעילויות להשבת הדר גולדין, אורון שאול והאזרחים הישראליים, במרחב הציבורי הישראלי והבינלאומי.
מצטרפים ותומכים בהקמת "מסדר הדר" ומשיבים מעזה את אורון שאול והדר גולדין.

לתרומות:
שם החשבון: הדר - עוז וענווה (ע"ר) 580612182
שם הבנק: הבינלאומי (מס' בנק: 31)
מספר סניף: 021
מספר חשבון: 409-710997
תודה על כל תרומה

bottom of page