top of page

עלינו

הערך של לא משאירים חיילים מאחור, ושבים מהקרב עם החיים, הפצועים והמתים, הוא ערך יסוד בערכי צה״ל, מצווה יהודית ראשונה במעלה ומושג יסוד בחוק ההומניטרי הבין לאומי.

ערך זה הוא האמנה הבלתי חתומה בין משפחות החיילים הסדירים ומערך המילואים לבין המדינה והממשלה. מערך זה שואבים ראש הממשלה והקבינט המדיני-בטחוני את הכוח היסוד להוציא את צה״ל לקרב. מאז סיום מבצע צוק איתן, הערך הזה נמצא סכנה.

 

אנחנו - מסדר הדר - נביא את הערך הזה חזרה למקומו הנכון, הן בציבור, הן בהנהגה. פעילות ציבורית שתביא לסדר היום את החובה לא לנטוש חיילים בקרב.
 

לצורך הקמת "מסדר הדר" מבקשת משפחת גולדין לגייס מהציבור הישראלי והבינלאומי סכום של חצי מיליון שקל שייעודו הוא הפעלת "מסדר הדר" במהלך שנת 2018. הכספים שיגויסו מהציבור ישמשו את המטה להשבת הדר ואת "מסדר הדר" לארגון של אירועים, הפקת חומרי הסברה וניהול מערך של אלפי מתנדבים במטרה לגרום לממשלת ישראל להפעיל מנופי לחץ על חמאס ולקיים את החלטות הקבינט המדיני-בטחוני, וכן להמשיך בפעילות האינטנסיבית בזירה הבינלאומית.

bottom of page